BT-20 Juli ’88 – sp

MAG

Oprichtingsvergadering
13 mei 1988, 20 uur,
Clubhuis BEAM, Elandstraat 19,
Amsterdam,
telefoon (020) 25 42 60

Tweeëntwintig brieven zijn er binnen en ook nog een twintigtal mondelinge reacties. Genoeg om een datum te prikken voor de Motorrijders Aktie Groep-oprichtingsvergadering. Nog even in het kort: de MAG moet een organisatie worden die de rechten en belangen van (individuele) motorrijders verdedigt/vertegenwoordigt en in de publiciteit brengt. Zie verder K met K in Bigtwin nr. 9.

Voor iedereen die naar de oprichtingsvergadering komt heb ik wat (niet verplicht) huiswerk. U allen gelieve na te denken over de volgende zaken: – De naam; het woord aktiegroep klinkt nogal belegen en doet aan de zestiger jaren denken. We moeten proberen een naam te vinden die zegt wat we doen willen, zonder dat die naam direct al mensen laat schrikken. Afgekort moet ie dus niet KUT heten of zo. Het is heel wel mogelijk dat we in de toekomst samenwerken met bijvoorbeeld de KNMV (een aantal zaken geldt net zo goed voor ‘vieze’ als ‘nette’ motorrijders) of automobielorganisaties of zelfs (semi) officiële instanties. – Doelstellingen van de MAG. Moet de MAG zich inzetten voor algemene bikerbelangen of moet ze ook individuele hulp – bijvoorbeeld door middel van een advocaat – kunnen bieden? Een ‘vaste’ advocaat lijkt mij wenselijk. Bij voorkeur rijdt hij (zij?) zelf motor zodat ie in de materie thuis is. Behandeling door bijvoorbeeld politie wordt opeens een stuk beter als ze weten dat jij terug kunt vallen op juridische steun. – Samenstelling van de MAG. Twee speciale commissies moeten er volgens mij in ieder geval zijn. * Commissie van wijze mannen en vrouwen die problemen van leden behandelt. Zij moeten 1 à 2 telefoonnummers hebben waarop zij makkelijk te bellen (veel aanwezig) zijn. De commissie zou voor MAG-leden een lijst op kunnen stellen met zaken die (een beetje) verboden en dus trammelant kunnen veroorzaken. Dit moeten enkel mededelingen en adviezen zijn: vrijheid, blijheid en zelf beslissen zijn belangrijke zaken. Wel moeten MAGcommissies zich op grond van deze lijsten kunnen onttrekken aan individuele hulp. Advies niet opgevolgd betekent recht op hulp verspeeld. Bijvoorbeeld: de MAG raadt je af om ontzettend dronken op je motor te rijden. Wel doen en in de moeilijkheden raken betekent dat je het zelf op zal moeten knappen.

* Commissie die algemene problemen van nu en van de toekomst bespreekt, uitpluist en bekijkt wat voor stappen ondernomen moeten worden. In deze club is een vooruitziende blik ook nodig in verband met sluitingsdata voor kopij van Bigtwin. * MAG-woordvoerders die nauw samenwerken met of zelfs komen uit de eerder genoemde commissies. Woordvoerders moeten mijns inziens redelijk abn spreken en zich indien nodig netjes voor kunnen doen. Bovendien moeten ze over veel tact en geduld beschikken omdat er regelmatig overlegt en onderhandeld moet worden met ambtenaren. * Penningmeester die de centen in de gaten houdt en kan inschatten wat acties (ritten, stickers, advertenties en dat soort dingen) gaan kosten. – Als de MAG eenmaal stevig op poten staat moet ie proberen SPONSORS te vinden. Veel belangen van (individuele) motorrijders lopen parallel aan die van handel en industrie, dus lijkt het me logisch dat die de MAG financieel steunen. Uiteraard zal de MAG zijn leden vragen vooral bij de sponsors te kopen. Door middel van sponsoring moet geprobeerd worden het lidmaatschapbedrag laag te houden. Juist motorrijders met weinig poen raken het eerst in de moeilijkheden en worden het hardst getroffen door belastingverhogingen en hogere boetetarieven.

Zoals we al eerder schreven zal Bigtwin ruimte beschikbaar stellen voor MAG-nieuws: oproepen tot akties, verslagen daarvan, meningen, waarschuwingen etc. Als het even kan moet het MAG-nieuws een beetje sappig opgediend worden zodat het een goed gelezen pagina wordt die steeds meer lezers het nut van een MAG-lidmaatschap zal doen inzien (Halleluja). Let wel, Bigtwin en de MAG zijn totaal onafhankelijk van elkaar. Daarom ook kun je geen lid van de MAG worden via Bigtwin. Zodra de MAG een postadres en telefoonnummer heeft wordt dit natuurlijk gepubliceerd.

Ter geruststelling van sommige aspirant-leden zeg ik nogmaals dat ik zelf niet verkiesbaar ben voor wat voor functie in de MAG dan ook. Ook beloof ik hierbij dat mijn volgende columns weer leuk zullen zijn en dat de inhoud in tegenstelling tot deze aflevering wederom kant noch wal zal raken.

Collega columnschrijver Janny komt ook, dus boze homo bikers kunnen haar daar zelf vragen hoe dat nou zit met Gay Bikers die Grafherrie produceerden.

Allez rukkers en truttebellen geef de MAG in oprichting het voordeel van de twijfel en kom naar de oprichtingsvergadering en/of wordt lid. Lukt het niet dan kun je altijd nog bedanken. In ieder geval staat de toekomst van één van je favoriete hobby’s – misschien zelfs je levensstijl – op het spel. De vergadering begint om acht uur en serieus drinken vanaf pakweg tien uur. Fight for your Right to Ride and Party!

Share this: